Nya Argus historik


Omslag: Ika Österblad

Boken ÖGONEN UPP! – NYA ARGUS FÖRSTA SEKEL utkom våren 2011,
100 år efter att tidskriften Argus tvingades byta namn till Nya Argus.

I praktiken är det fråga om en och samma tidskrift. Argus första provnummer utkom i Helsingfors 1 december 1907, och trots namnbytet 1911 räknar vi 1908 som den första årgången.

•    Beställ historiken som tryckt bok    •

Innehåll: artiklar (PDF-filer)

Trygve Söderling   Introduktion: Argus fem faser

Ur arkivet / Guss Mattson  »För vad vi börja.» (1908)

Thomas Warburton Efter 70 års bekantskap

Ur arkivet  Om Argus i Argus. Ett urval artiklar
+ Redaktionsmedlemmar 1907–2011

Stefan Nygård   Från Euterpe till Argus. Kulturkosmopolitism i det tidiga 1900-talets Finland

Ur arkivet / Guss Mattsson  »Suffragetterna på närmare håll.» (1911)

Michel Ekman Litteratur enligt Argus. Några nedslag i Argus/Nya Argus litteraturbevakning 1907–1960

Ur arkivet / Hagar Olsson  »Radikal dikt.» (1922)

Barbro Enckell-Grimm  Teaterbevakning med Argusögon

Ur arkivet   »Die deutsche Kultur und Finnland.» (1918)

Ur arkivet / Cunnar Castrén  »De röda månaderna.» (1918)

Klaus Törnudd  Utrikespolitiken i Nya Argus

Ur arkivet / Eirik Hornborg  »Tyranni» (1933)

Ur arkivet / Jan-Magnus Jansson   »Om frisinne och ›tredje ståndpunkten›» (1951)

Tom Sandlund  Argus och inrikespolitiken

Ur arkivet / Erik Allardt  »Svenska folkpartiet och finlandssvenskarnas framtid» (1964)

Kristian Donner  Världsbild och livsåskådning.
Naturvetenskap i Nya Argus

Bernt Österman  Filosofens apropå. Argus som filosof

Ur arkivet / Georg Henrik von Wright  »Mannen i underjorden.» (1949)

Citatlåda

Personindex


2008 erhöll den 100-årsjubilerande tidskriften Nya Argus ett pris ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, enligt Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s motivering ”för dess kulturhistoriskt värdefulla gärning som bevakare av kultur- och samhällsliv i Finland”. Garantiföreningen för Nya Argus beslöt att använda merparten av prissumman till föreliggande historik. 

Ögonen upp! Nya Argus första sekel distribueras våren 2011 gratis till Nya Argus prenumeranter. Boken kan också köpas i bokhandeln eller per e-post nya.argus@gmail.com.

Boken har planerats av arbetsgruppen
Anne-Marie Londen, Tom Sandlund, Trygve Söderling,
Klaus Törnudd och Clas Zilliacus.

Tack till Isa Fellman och Klaus Törnudd för hjäp med registret,
samt till Jörn Donner för ett antal hyllmetrar med gamla Argus och Nya Argus – en generös donation som radikalt har förenklat redigeringsarbetet. 

Ett register över innehållet i samtliga nummer av Argus och Nya Argus återfinns på https://nyaargus.fi/Arkiv. Här ligger också digitala versioner av ett urval artiklar. 

© Författarna

Omslag, text- och sidmallar: Ika Österblad
Ombrytning och scanning: Kvarnprint

bokens ISBN 978-952-92-8734-5


Argus första provnummer, december 1907

Bildsidor
(PDF)

Provnummer 1/1907
– första sidan


Provnummer 2/1907
– första sidan


Argus sista nummer och
Nya Argus första nummer 1911


Upphittat protokoll från 1959

Förstasidor (1965, 1983)

Förstasidor (1992, 1981)

Några annonssidor ur Argus (1907, 1925)

Annons 1925•   
Kommentera   •   Beställ historiken   •
•   Nya Argus hemsida   •   Argus & Nya Argus arkiv   •
 
•   Prenumerera på Nya Argus   •