Nya Argus 6/2022

Handtag på port till en innergård och ett enfamiljshus i centrala Beijing 2004, strax innan familjen tvångsförflyttades och kvarteret revs till förmån för ett höghuskomplex. Foto Gordana Malešević.

Hundrafemtonde årgången
Nummer 6 / 2022

Presslagt 23 maj

Tema: Kina och Norden

Kommentar / Gordana Malešević (temaredaktör): Norden omvärderar sin relation till Kina

Andreas Bøje Forsby: De nordiska länderna vänder Kina ryggen

Mikael Mattlin: Kinesiska investeringar nagelfars nu även av finländska myndigheter

Sanna Kopra: Kinas arktiska sidenväg har gått i stå

Gordana Malešević: Kinas försök att påverka utvecklingen hotar Nordens demokratiska fundament

(Enbart på nätet:) (Gordana Malešević: Konfucius, kvinnorättskämpar och den kinesiska statsmakten


Johanna Wassholm: Putin och historien – det förflutna i propagandans tjänst

Conny Svensson: ”Denna märkliga historia om mitt liv”. Robert Graves dubbelroman om kejsar Claudius


Debatt / Trygve Söderling: Konstsamfund med släckta lyktor

Johan Ekman: Finland ansöker om Nato-medlemskap i skuggan av ökat kärnvapenhot

Panoptik / Anna Lena Bengelsdorff: Om tusenårsriken

Sara Rönnqvist: Berättelsernas kraft och traumats följder

Gunnar Högnäs: Bokbussen kommer sällan ensam

Michel Ekman: Att se sovjetisk film

Nalle Valtiala: Tillstånd: Rasande stillestånd


Poesi / Hans Boij: Etthundratjugosex rader om allt som är fallet


Prosa / Zinaida Lindén: Till min syster bortom haven


Poesi / Mattias Nyberg: Det gamla vanliga jaget