Nya Argus 5-6/2018

Bilderna på numrets framsida anknyter till Kristin Olsonis essä om Simone Weil på sidorna 138–140 (affischen gäller ett seminarium som hölls 26 maj i år i franska ”alternativa katolikers” regi) och till Jan-Magnus Janssons och Johan Ekmans essäer om Marx på sidorna 129–137 i detta nummer.

Hundraelfte årgången
Nummer 5-6 / 2018

Presslagt 11 juni

Kommentarer / Trygve Söderling: Retro-mode


Ur arkiven / Jan-Magnus Jansson: Ett hundraårsminne


Johan Ekman: Tvåhundra år av obekväma sanningar om kapitalismen – Marx idag

Kristin Olsoni: Partilös och rotfast – i Simone Weils Europa

Matilda Hellman: Konsumtionsideologins accelererande vilsenhet

Fredrik Hertzberg: ”Vem mäter Pans ohörbara melodier i natten?” – minnesord över Carolus Rein


Poesi / Elsa Boström: Tolv haikudikter / Vägen till haiku


Tom Reuter: Vägen till Europa gick via Galiléen

Henrik Bergquist: Om Micius fick råda i Kina

Gordana Malešević: Konfucius, feminister och den politiserade sexismen i Kina


Panoptik / Georg Grotenfelt: Eriks spöke

Thomas Rosenberg: På spaning efter de judiska rötterna

J. Erixon: Hazarernas moderna historia

Peter Berglund: Att vara en del av motståndet i en avgörande tid

Dikt / Gunnar Högnäs: Gulnade sidor, brukspoesi