Nya Argus 5/2013

Bilden: filosofen Georg Henrik von Wrights skrivmaskin.
Foto: Trygve Söderling


Redaktör för detta nummer: Martina Reuter
Hundrasjätte årgången
Nummer 5 / 2013
Presslagt 10 maj
Tema: Bildning

Kommentarer / Martina Reuter: Kontinuitet och kritik

Clas Zilliacus: Immanuel Kant och den akademiska klädkoden

Ola Sigurdson: Bildningens villkor

Ylva Vikström: Kompass ur lådan

Fredrik Hertzberg: Framför tiden

Bernt Österman: Wittgensteins käpp och andra minnesvärda föremål

 Ur arkiven / Thomas Henrikson: Kulturarbetaren finns inte + Kulturarbetaren återsedd


Panoptik / Susanna Fellman: Vart försvann (idén om) bildningsuniversitetet? ◆ Jessica Parland-von Essen: Kod är också kultur ◆ Stefan Nygård: Att förändra världen med Marx och Eric Hobsbawm ◆ Martina Moliis-Mellberg: Tolv sätt att queera litteraturen ◆ Marianne Laxén: Dags för nordisk tankesmedja? ◆ S-ling: Fråga kultureliten!


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post     •     Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida